Cooperarea dintre inițiatorii Rezoluției Tinerilor 2020-2027 continuă și ulterior lansării DOCUMENTULUI DE VIZIUNE și a PLANULUI DE MĂSURI. Așadar, aici veți putea găsi și alte poziții și contribuții comune ale noastre, privitoare la dezvoltarea sectorului de și pentru tineret.

Viziunea asupra reformării autorității publice centrale pentru TINERET și a serviciilor și instituțiilor sale publice subordonate

Amendamente asupra proiectul Legii bugetului de stat pentru anul 2021