Succesoare a Rezoluției Tinerilor 2016-2020Rezoluția Tinerilor din România 2020-2027 „Viitorul începe astăzi!” reprezintă suma eforturilor susținute a multiple entități și numeroși indivizi în sensul creării unui document care să reprezinte baza mișcării de reprezentare a tuturor tinerilor din România și strategia comună a sectorului de tineret în perioada 2020-2027.

Consiliul Tineretului din România împreună cu alte 27 de organizațiile inițiatoare au trasat direcțiile generale ale unui amplu proces participativ de realizare a unui document original, un produs programatic al societății civile, având Cele 11 Obiective Europene pentru Tineret ca viziune centrală. Astfel, se realizează conectarea tinerilor din România și a problemelor lor la contextul European, cele 11 Obiective devenind chintesența demersului comun, la acestea fiind corelate nevoile punctuale pe care sectorul de tineret din România le resimte și pe care inițiatorii le-au identificat.

Principiul de bază avut în vedere în elaborarea Rezoluției Tinerilor din România a fost cel al deschiderii și al consultării, lansând apelul universal de implicare către organizațiile neguvernamentale și tinerii din toată țara, dar și din diaspora, doritori să contribuie, prin experiența și ideile lor, la forma finală a documentului.

În acest sens, în cadrul Summitului Tinerilor 2020, în sesiuni online, pe parcursul a două săptămâni de eveniment, pentru fiecare dintre cele 11 obiective, au fost organizate consultări cu organizațiile neguvernamentale care și-au exprimat dorința de a deveni o parte a procesului de elaborare a Rezoluției Tinerilor din România, în calitate de susținători, și care și-au pus în comun experiența relevantă în domeniile selectate, ideile și energia pentru a contura împreună viziunea asupra nevoilor sectorului.

Întrucât în centrul activității tuturor organizațiilor inițiatoare se află reprezentarea intereselor tinerilor, pentru fiecare domeniu abordat, au fost organizate consultări cu tinerii, pentru a observa cu exactitate care sunt nevoile stringente ce își fac simțită prezența la firul ierbii, interesele și aspirațiile tinerilor, astfel căpătând o viziune completă asupra problemelor care, din perspectivă individuală, trebuie aduse pe agendă publică.

Ulterior consultării și trasării concrete a liniilor de acțiune, a fost demarat procesul de elaborare și redactare a Rezoluției Tinerilor din România 2020-2027 (Documentul de viziune și Planul de măsuri).

Documentul de viziune este, în esență, imaginea de viitor ce prezintă obiectivele pe care inițiatorii, cu sprijinul organizațiilor susținătoare și al tinerilor care au participat la consultări, le-au identificat, analizat și agreat.

Planul de măsuri, element de originalitate al Rezoluției Tinerilor 2020, se vrea a fi o adevărată distribuire metodică de soluții al acesteia, care descrie în amănunt problemele abordate și propune măsuri concrete în baza nevoilor identificate nu doar în cadrul Summitului Tinerilor 2020, ci și cu ocazia altor contexte de colectare a opiniilor, organizate în ultimii ani, astfel asigurând fundamentarea, dar și posibilitățile de rezolvare ale tuturor aspectelor abordate.

Elaborarea celor două documente reprezintă rezultatul muncii intense al unei echipe eterogene, formate din reprezentanți ai tinerilor, experți în domeniile abordate, reprezentanți ai ONG-urilor de profil, activiști și tineri, care, prin străduința comună, au transformat procesul elaborării în, realmente, o muncă a întregului sector, ce a necesitat corelarea ideilor și viziunilor diferite în sensul creării mediului propice pentru realizarea a două documente complexe și complete care să poată susține eficient activitatea mișcării de tineret în următorii ani.

DOCUMENTUL DE VIZIUNE:

PLANUL DE MĂSURI:

Tineri cu domiciliul în România (14-35 ani)

Tineri rezidenți în România (14-35 ani)

Conștienți de rolul pe care tinerii îl au în ansamblul societății românești, am luat inițiativa de a elabora cel mai amplu document programatic pentru îmbunătățirea calității vieții tinerilor din România. Cuprinzând întregul cadru necesar implementării sale de îndată, de la viziune și context până la direcțiile de acțiune și măsurile aferente acestora, „Rezoluția tinerilor” este propunerea de politică publică elaborată de organizațiile reprezentative de și pentru tineret pe care autoritățile nu a reușit să o livreze pentru tineri în ultimele decade.

Tinerii din România nu mai pot accepta drept realizări o suită de măsuri punctuale, insuficiente în raport cu nevoile acestora, în lipsa unei viziuni coerente și asumate și a unei schimbări de paradigmă în ceea ce privește modul în care se elaborează și implementează politicile de tineret din România: fundamentat, realist, sistemic, transversal.

Inițiatorii REZOLUȚIEI TINERILOR 2020-2027