Succesoare a Rezoluției Tinerilor din 2016 și păstrând caracterul de principal document unitar de viziune al mișcării de tineret asupra priorităților de politică publică și de evoluție a societății pe perioada prognozată, noua Rezoluție a fost elaborată printr–o largă consultare a sectorului neguvernamental, este însoțită de un document suport care prezintă o analiză în profunzime a situației politicilor pentru tineret și a propunerilor asociate și propune un model îmbunătățit de acțiune în vederea implementării măsurilorpropuse.

Coagulând eforturile organizațiilor de tineret și ale tinerilor din ultimii ani, considerăm că Rezoluția reprezintă astfel atât punctul de plecare, cât și cea mai solidă bază pentru creionarea viitoarei Strategii Naționale de Tineret, așteptând un acord clar și neechivoc în privința construirii participative, serioase, oneste și transversale a tuturor acțiunilor ce vizează tinerii.

Documentul este, într–un final, și o invitație către tineri pentru a se implica activ în realizarea obiectivelor prevăzute, pentru a fi receptivi la demersurile asociate și pentru a intra în contact cu organizațiile din rețeaua semnatarilor. Că noi, tinerii, schimbăm lumea este o certitudine. Cum o schimbăm depinde de deciziile și acțiunile fiecăruia dintre noi.