Consiliul Tineretului din România (CTR)

În prezent, CTR reunește 22 de structuri federative, cu o rețea de peste 500 de organizații de și pentru tineret din țară, fiind singura structură din România afiliată la Forumul European pentru Tineret (European Youth Forum) și Organizația Mondială pentru Tineret (World Assembly of Youth). Scopul Consiliului Tineretului din România este de a acționa pentru apărarea și promovarea drepturilor tinerilor români din țară și din străinătate, precum și în vederea creșterii participării active a acestora la viața comunităților din care fac parte. CTR sprijină și susține interesele comune ale membrilor săi la nivel local, regional, național, european și internațional.

FONT MM

FONT este o federatie care reprezintă interesele organizațiilor neguvernamentale de și pentru tineret din Maramureș în relația cu alte structuri.

Federația YMCA România

YMCA este cea mai mare și cea mai veche organizație care lucrează cu tinerii din lume, iar în România sunt 8 organizații locale

IG Alpbach

Grupul de Inițiativă Alpbach România (IGAR) este un grup de studenți și tineri profesioniști care promovează Forumul European Alpbach (EFA) în România. Principalele obiective sunt: promovarea valorilor și principiilor EFA în România, acordarea de burse tinerilor români pentru a participa la EFA și pentru a întâlni personalități remarcabile din întreaga lume, încurajarea cooperării la nivel educațional între România și alte țări europene, informarea studenților și absolvenților despre oportunitățile de dezvoltare profesională într-un cadru internațional, promovarea și încurajarea dialogului între tineri pe teme de relevanță europeană.

Federația Tinerilor din Cluj (FTC)

este o structură umbrelă, constituită cu scopul de a susține comunitățile de tineri și studenți din județul Cluj, dar și pentru a organiza diverse programe și proiecte. Federația Tinerilor din Cluj s-a înființat în anul 2017, la un an distanță de la încheierea programului Cluj-Napoca 2015 – Capitala Europeană a Tineretului. În urma acestui program, FTC a dorit o continuitate a demersurilor începute în anul 2015 în privința dezvoltării sectorului de tineret din Cluj-Napoca și, în același timp, extinderea la nivelul județului Cluj.

Tineri pentru Tineri

este o organizație neguvernamentală, independentă, înființată în anul 1991, în București. Încă de la început, principala activitate s-a concentrat pe crearea, dezvoltarea și implementarea de programe de educație pentru sănătate sexuală și de educație pentru viața de familie, dedicate tinerilor din România.
De 25 de ani utilizăm educația între egali, o metodă pe care o ajustăm și o îmbunătățim cu fiecare proiect implementat, pentru că ne dorim ca cei care iau parte la programele noastre de educație să fie mai mult decât informați – să înțeleagă.

Coaliția pentru Egalitate de Gen

este o structură neguvernamentală informală de advocacy, alcătuită din 11 organizații care promovează și susțin politici și proiecte pentru egalitatea de șanse și de gen. Coaliția monitorizează gradul de implementare a politicilor pentru egalitatea de gen în România (oferă rapoarte alternative către GREVIO și CEDAW) și desfășoară acțiuni de conștientizare publică a nevoii de educație pentru egalitatea de gen, ca o măsură de prevenire a discriminării de gen și a violenței de gen.

World Vision România

este o organizaţie care desfăşoară programe de intervenţie umanitară de urgenţă, dezvoltare şi advocacy, punând în centrul activității sale bunăstarea copilului. Organizaţia se concentrează asupra muncii cu copiii, familiile şi comunităţile, în scopul depăşirii sărăciei şi nedreptăţii. Fundaţia lucrează cu persoanele cele mai vulnerabile din lume, indiferent de religie, rasă, etnie sau gen. World Vision România face parte din parteneriatul World Vision International prezent în aproape 100 de ţări din întreaga lume. În 30 de ani de prezenţă în România, am ajutat peste 560.000 de copii şi adulţi, în aproape 500 de comunităţi din 8 judeţe.

Asociația Națională a Surzilor din România

este o organizaţie non profit, apolitică, cu caracter social umanitar, înfiinţată în anul 1919 pentru a apăra şi promova interesele sociale, cultural-educative şi profesionale ale persoanelor cu deficienţă de auz, în vederea integrării acestora în societate, prin egalizarea şanselor. Printre principalele obiective ale Asociaţiei Naţionale a Surzilor din România se numără şi cel legat de ridicarea gradului de cultură a membrilor săi, proces cu efecte pozitive asupra educaţiei şi a atitudinii lor faţă de rolul pe care îl are fiecare în societate.

Funky Citizens

este un ONG care promovează participarea civică prin proiecte care folosesc deștept tehnologia (cu precădere online) pentru a crește responsabilitatea și răspunderea în spațiul civic. Domeniile de expertiză sunt: bună guvernare, anticorupție, fact-checking și educație civică.

Mediawise Society

este centrul de resurse și formare în educație media și digitală din România. Dezvoltăm cursuri și ateliere pentru profesori, învățători, bibliotecari și profesioniști în domeniul educației. Creăm resurse educaționale pentru comunitatea de practică. Contribuim la adaptarea curriculum-ului școlar ca să devină mai relevant pentru cultura și viața socială a elevilor. Organizăm ateliere de creație și educație media și digitală pentru copii și tineri. Creștem capacitatea instituțiilor și organizațiilor de a dezvolta programe de educație media prin consiliere și formare. Facem cercetare media și advocacy pentru promovarea educației media în toate contextele formale și informale de învățare.

Centrul pentru Jurnalism Independent

este un promotor în România al educației media, civice și pentru drepturile omului și militează pentru un public informat, o condiție obligatorie a oricărei democrații. Educatia în domeniul libertății de exprimare și a bunei guvernări este o parte importantă a activității lor. CJI derulează proiecte cu și pentru tineri (elevi si studenti) și adulți (profesori) încă din 1998 (scoli de vara, cursuri pentru tinerii care votează pentru prima data, cursuri de educație civică și media). Din 2013, proiectele de educație civică și media pentru elevi și profesori au crescut în greutate, devenind una dintre preocupările centrale ale CJI (peste 2.000 de cadre didactice și 25.000 de elevi le-au fost beneficiari direcți). Incepand cu 2018, CJI a adăugat educația media – dezvoltarea abilitatilor de gandire critica necesare pentru a interactiona în mod creativ și responsabil media ca una dintre direcțiile sale strategice.

ActiveWatch

este o organizaţie de drepturile omului care militează pentru comunicarea liberă în interes public. Pentru a-și atinge misiunea, organizația dezvoltă metodologii de cercetare, de intervenție și instrumente de lucru pe cele patru domenii de acțiune: libertate de exprimare, bună guvernare, antidiscriminare și educație media. În activitatea lor, organizația dezvoltă programe, proiecte, campanii de comunicare și advocacy, cursuri de instruire și evenimente publice pentru a promova valorile unei democrații reale în România.

Federația Asociațiilor Studenților la Psihologie și Științele Educației din România

este o structură non-guvernamentală, formată din șase organizații studențești care reprezintă nevoile și interesele studenților de la psihologie și științele educației din șase centre universitare din țară, dar și pe cele ale pasionaților de domeniu. Cognosis este singura organizație reprezentativă la nivel național din această arie de activitate, iar pe viitor își propun să reprezinte toate organizațiile studențești din domeniul socio-uman.

Asociația pentru Dezvoltare Activă ADA

s-a înființat în aprilie 2012, din pasiune pentru educația nonformală și implicarea tinerilor în viața comunității și urmărește să contribuie la consolidarea unei societăți responsabile și active sub aspect cultural, educațional, social și ecologic, prin inițierea, promovarea și implementarea unor măsuri de dezvoltare activă și durabilă a calității vieții.
În cei peste opt ani de activitate, am implementat peste 30 de proiecte finanțate prin Tineret in Actiune sau Erasmus+, dar și diverse activități și proiecte locale, naționale și internaționale, ADA fiind considerată de către comunitatea băcăuană drept una dintre cele mai active organizații din Bacău.

Go Free - Asociația pentru Sprijinirea Societății Civile

și-a asumat constant, în practică, promovarea și respectarea drepturilor omului, având experiență în lucrul cu tineri și comunități vulnerabile (tineri de etnie rromă, tineri din mediul rural, tineri LGBTQ+ etc). Înființată în 2012 la Cluj-Napoca, Asociația Go Free urmărește să dezvolte o cultură a solidarității, să promoveze dialogul responsabil și dreptul la participare neîngrădită în spațiul public. O preocupare constantă este mobilizarea tinerilor și implicarea lor în schimbarea comunității din care fac parte, încurajarea activismul civic, combaterea discursului instigator la ură, apărarea valorilor democratice și creșterea interacțiunii dintre tineri și autorități publice prin metode și instrumente precum organizarea comunitară, jurnalismul comunitar, media advocacy, street debate (dezbatere în stradă), aplicate mai ales în comunități care nu sunt foarte vizibile.

Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tineret din Iași – FONTIS

este structura reprezentativă de tineret din județul Iași, înființată printr-o decizie a Tribunalului Iași pe 18 aprilie 2019. În prezent FONTIS numără 33 de structuri de și pentru tineret din județ. FONTIS a fost Co-Managerul Programului Iași – Capitala Tineretului din România 2019-2020″ și este responsabilă de implementarea implementarea activităților și proiectelor din perioada 2 mai 2019 – 31 octombrie 2020.

Blocul Național Sindical - Organizația de Tineret (OT BNS)

Printre prioritățile actuale ale OT BNS se numără promovarea şi susţinerea drepturilor şi intereselor specifice tinerilor în conformitate cu legislaţia naţională şi cea internaţională, implicarea tinerilor în activităţile sindicale şi promovarea lor la toate nivelurile decizionale şi de conducere ale confederaţiei. O atenție deosebită este acordată proiectelor cu finanțare europeană, mai ales că 100 de tineri au fost pregătiți special în urmă cu câțiva ani pentru a deveni experți în scrierea și implementarea de proiecte europene.

Patronatul Tinerilor Întreprinzători (PTIR)

Misiunea PTIR este de a reprezenta, susţine, apăra şi promova interesele profesionale, economice şi sociale ale tinerilor întreprinzători din România şi ale IMM-urilor constituite de tineri.

Confederația Națională Sindicală „Cartel Alfa”

Principalul rol al sindicatului constă în apărarea drepturilor și promovarea intereselor lucrătorilor, precum și negocierea unor condiții decente și echitabile de muncă și salarizare.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

este federația națională studențească, non-guvernamentală și non-partizană care, de peste 20 ani, are ca scop principal reprezentarea intereselor comune ale studenților din România, apărarea și promovarea drepturilor și obligațiilor acestora, cât și stimularea participării lor la actul educațional și la viața socială, economică și culturală. ANOSR reunește studenți din 19 centre universitare din întreaga țară, din 29 de universități, atingând un număr de 104 de organizații membre, care luptă împreună pentru menținerea în funcțiune a mecanismului mișcării studențești.
La nivel național, ANOSR este parte a Alianței pentru o Românie Curată și membră în Consiliul Tineretului din România. De asemenea, federația este reprezentantul legitim al studenților din România la nivel european, prin statutul de membru cu drepturi depline al Organizației Europene a Studenților (ESU – European Students’ Union), singura structură europeană care reprezintă studenții.

Consiliul Național al Elevilor (CNE)

este o structură independentă, ce menține o poziție neutră față de orice cult religios, asociație religioasă, partid politic sau formațiune politică și acționează exclusiv în interesul elevilor. Este o structură formată din elevi, pentru elevi, acest statut fiind obligatoriu pentru o funcție în Adunarea generală sau în Biroul executiv. Unul dintre cele mai mari atuuri ale CNE este rețeaua vastă ce ajunge până la firul ierbii, existența unui consiliu școlar al elevilor în fiecare școală fiind obligatorie. Astfel, pozițiile și demersurile noastre reflectă în timp real nevoile beneficiarilor primari ai educației, identificate în urma consultării substructurilor. Pentru îndeplinirea obiectivelor propuse, reprezentăm elevii în fața instituțiilor și organismelor abilitate, utilizând orice modalități legale și legitime, elaborăm și propunem politici publice, alături de parteneri și instituțiile ablitate în ceea ce privește problemele elevilor și ale sistemului de învățământ preuniversitar.

Organizația Națională ”Cercetașii României” (ONCR)

Cercetăşia este o mişcare educativă a copiilor şi tinerilor, bazată pe voluntariat, cu caracter apolitic, deschisă tuturor, fără deosebire de naţionalitate, rasă, sex, credinţă sau condiţie socială, în concordanţă cu principiile şi metoda Scout. Organizația Națională ”Cercetașii României” este membră fondatoare a Organizației Mondiale a Mișcării Cercetășești și o asociație cu aproximativ 100 de structuri locale pe întreg teritoriul României, 6500 de membri, dintre care 1200 de voluntari adulți.
Cercetășia, prin propunerea ei educativă, însoțește tinerii în tranziția lor de la copilărie la vârsta adultă, ajutându-i, într-un mediu sigur, să dezvolte competențe, comportamente, valori și atitudini necesare cetățeniei active. Prin aceste inițiative, tinerii devin agenți ai schimbărilor pozitive și o sursă de inspirație pentru activarea semenilor lor din comunitatea. Anual, oferim la aproximativ 4000 de copii și tineri cu vârsta cuprinsă între 7 și 24 de ani activităţi educaţionale săptămânale bazate pe metoda pedagogică scout care permit copiilor şi tinerilor formarea abilităților de viață și caractere echilibrate. Totodată, lunar, dezvoltăm programe comunitare (activităţi de voluntariat, mediu şi dezvoltare durabilă, recreative etc.) care contribuie, pe de o parte, la dezvoltarea tinerilor ca cetăţeni activi şi responsabili, iar, pe de altă parte, la dezvoltarea comunităţilor din care provin.

Fundația Națională pentru Tineret (FNT)

este persoană juridică de drept privat și de utilitate publică, autonomă, neguvernamentală, nepolitică și fără scop lucrativ. Prin structura sa organizatorica de tip piramidal, FNT asigură, începând cu anul 2007, reprezentarea la nivel central a intereselor a peste 200 de organizații neguvernamentale de tineret de nivel local ,care sunt membre ale fundațiilor județețe pentru tineret și a Municipiului București. Fundația Națională pentru Tineret are o conducere formată exclusiv din persoane tinere.

Fundația Județeană pentru Tineret Timiș (FITT)

este o organizație umbrelă pentru ONG de tineret și studențești. Fondată în anul 1990 și având 30 de membri ONGT-uri, FITT este cel mai important și mai vechi ONG pentru tineret din această parte a țării. Programele și activitățile implementate de FITT variază de la programe sociale pentru tineri defavorizați la programe culturale, cetățenie activă și elaborarea de politici (la nivel local și național), educație pentru drepturile omului. FITT, în sine, este un model de comportament democratic, fiind administrat de o Adunare Generală formată din ONG-urile de tineret din județul Timiș și de un consiliu format din 11 tineri. FITT are în proprietate singurul centru de tineret din România, și unul dintre cele 14 de pe întregul continent, recunoscut de Consiliul Europei care i-a acordat Certificatul de Calitate pentru Centre de Tineret.

Centrul de Tineret Curba de Cultură

a fost deschis în luna septembrie 2013 la inițiativa unui grup local de 7 tineri cu sprijinul unui Lucrător de Tineret și cu sprijin financiar de la programul Tineret în Acțiune al Uniunii Europene. Centrul este adresat strict tinerilor din mediul rural și este coordonat de asociația cu același nume, o asociație neguvernamentală cu, despre și pentru tineri, 100% independentă. Centrul, prin programele sale, oferă servicii de informare, formare, consiliere, socializare și reprezentare la nivel local tinerilor din Bazinul Superior al Văii Teleajenului – o zonă eminamente rurală. Activitățile Centrului se bazează exclusiv pe analiza de nevoi și interese a comunității și a tinerilor. În 2020 Asociația a deschis încă un Centru de Tineret, într-o localitate învecinată, și a inaugurat primul Centru de Tineret Mobil din România – pentru a combate excluderea tinerilor din mediul rural – cu sprijin financiar de la Corpul European de Solidaritate.

Asociația pentru Dezvoltare prin Educație, Informare și Susținere – D.E.I.S.

este o organizație de și pentru tineret, fondată fondată în 2010. Viziunea Asociației DEIS este o societate bazată pe educație, iubire și respect în care tinerii sunt ascultați, implicați și valorizați. Misiunea organizației este aceea de a pregăti tineri capabili să ia cele mai bune decizii pentru ei înșiși și comunitate, prin crearea unor context în care aceștia să se auto-descopere și să se dezvolte armonios. Activitățile principale ale asociației se încadrează în două categorii generale: oportunități de dezvoltare pentru tineri și oportunități de formare și dezvoltare pentru lucrători de tineret. Asociația DEIS gestionează, în prezent, activitățile din Centrul de Tineret Baia Mare aparținând Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș, ca parte a unui parteneriat pe termen lung cu instituția.

Act For Tomorrow

este o asociație de mediu, voluntariat și sustenabilitate, înființată în octombrie 2018, a cărei misiune este promovarea unei culturi a responsabilității civice și sociale în rândul cetățenilor, astfel încât aceștia să își îmbunătățească calitatea vieții într-un mod sustenabil, fără a periclita resursele generațiilor viitoare. Dezvoltăm programe și proiecte de educație ecologică, colectare și reciclare, voluntariat, protejarea apelor, împăduriri, dezvoltare comunitară.

În prezent acționăm pe cinci direcții prioritare:

GreenACT – Construim o lume fără deșeuri prin proiecte educaționale în școli, companii și comunități locale. Organizăm acțiuni ample de ecologizare și ne asigurăm că festivalurile din România sunt organizate sustenabil.

WaterACT – Spunem Stop deșeurilor din ape, prin acțiuni ample de ecologizare pe malurile și pe luciul apelor, iar prin elemente inovative colectăm și revalorificăm deșeurile din ape.

PlantACT – dăm naștere sau înființăm corpuri noi de păduri în toată România, pe suprafețe neproductive, zone cu alunecări de teren, terenuri în proces de deșertificare, perdele forestiere etc, ca urmare a schimbărilor climatice. Acționăm în special în zonele unde suprafața minimă de pădure, de 20%, nu există. În 2020, asociația va avea o suprafață totală de 26,5 ha de pădure.

Banca de Resurse – Promovăm economia circulară și salvăm resurse precum mobilă, haine, jucării și alte obiecte, oferindu-le o nouă viață. Le recondiționăm, iar apoi le oferim comunităților care au cea mai mare nevoie de ele.

CommunityACT – Prin Programul Start ONG, susținem financiar prin granturi lunare ONG-urile mici, aflate la început de drum, grupurile de inițiativă civică și instituțiile publice neguvernamentale (unități de învățământ din mediul preuniversitar, centre sociale etc.), pentru dezvoltarea de proiecte de responsabilitate socială în 5 domenii cheie: educație, sănătate, social, mediu și cultură.