Astăzi, Parlamentul a adoptat Hotărârea nr.31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului în noua sa componență și pentru realizarea Programului de Guvernare 2020-2024 al coaliției formată din PNL, USR-PLUS și UDMR. Acest Program conține, în secțiunea dedicată Ministerului Tineretului, la capitolul „TINERET” (pag.190-206) 94 de obiective.

Dintre acestea, 26 de obiective sunt preluate ad literam din Rezoluția TinerilorPlanul de măsuri.

În plus, multe alte obiective ale priorităților guvernamentale pentru tineret sunt similare cu măsuri propuse în Rezoluția Tinerilor, iar altele sunt similare cu obiective specifice din Rezoluția Tinerilor deja preluate ad literam în obiectivele din Programul de Guvernare la capitolul „TINERET” menționate anterior, în al doilea paragraf. 

Având în vedere că UDMR este formațiunea politică ce a semnat Declarația de angajament față de Rezoluție, dar și că va coordona Ministerul TINERETULUI (noul ministru fiind dl. Eduard Novak), ne bucurăm să vedem primii pași înspre îndeplinirea obiectivelor formulate de sectorul de tineret, prin mecanisme participative.

 

 

 

26 de obiective din Programul de Guvernare preluate ad literam din Rezoluția Tinerilor 2020-2027:

Prioritatea nr.5: INFRASTRUCTURĂ ÎN DOMENIUL TINERETULUI:

 • Reorganizarea centrelor de agrement și a infrastructurii Biroului de Turism pentru Tineret, pentru a oferi inclusiv oportunități de recreere și petrecere a timpului și alinierea României la piața mondială și europeană a turismului de tineret;
 • Revitalizarea infrastructurii culturale studențești administrate de autoritatea publică centrală cu atribuții în domeniul tineretului;
 • Spațiile destinate tinerilor vor fi deservite de profesioniști. În acest sens este nevoie de dezvoltarea, instruirea și asigurarea costurilor de personal pentru unui crearea unui corp de lucrători de tineret competent și persoane care să lucreze cu tineri (de exemplu, manageri, animatori, facilitatori, formatori, consilieri, psihologi, asistenți sociali, mentori sau coach etc), în funcție de nevoile comunității și de tipologia de tineri cu care lucrează (de exemplu, consiliere în carieră, mentorat pentru antreprenoriat, coaching pentru abilități de viață independentă, asistență pentru copiii instituționalizați sau tinerii cu dizabilități etc) și ancorat cu strategia europeană de formare pentru tineret;

Prioritatea nr.6: FINANȚARE: creșterea finanțărilor și a accesului la finanțare în domeniul tineretului

 • Diversificarea tipurilor de finanțare disponibile pentru organizațiile de/ pentru tineret și pentru grupurile informale de tineri;
 • Crearea de parteneriate între autorități publice locale/ naționale și sectorul de tineret pentru încurajarea candidaturilor la titluri precum: Capitala Tineretului din România, Capitala Europeană a Tineretului, Satul European de Tineret, care determină revigorarea sectorului de tineret din comunitatea respectivă;
 • Creșterea gradului de implicare a organizațiilor de/ pentru tineret în programul Capitală Europeană a Culturii atât în perioada de pregătire, implementare, dar și sustenabilitate a programului;
 • Crearea cadrului legal astfel încât organizațiile de/ pentru tineret să fie eligibile în calitate de solicitant în cadrul axelor prioritare care vizează tinerii;

Prioritatea nr.7: INCLUZIUNE: includerea tinerilor cu posibilități reduse

 • Crearea oportunităților de sprijin pentru tinerii cu venit redus;
 • Crearea oportunităților de sprijin pentru tinerii părinți;
 • Sprijinirea incluziunii sociale a tinerilor aflați în situații vulnerabile;
 • Creșterea gradului de incluziune în societate a tuturor minorităților – etnice, sexuale, confesionale etc.
 • Abordarea strategică a nevoilor, problemelor, provocărilor și oportunităților de dezvoltare a tinerilor din mediul rural în politici de tineret sustenabile și relevante în raport cu nevoile de dezvoltare ale comunităților locale;
 • Încurajarea dialogului responsabil între tinerii din mediul rural și reprezentanții autorităților publice, incluziunea tinerilor în viața comunității și creșterea rolului pe care aceștia îl au în procesul de luare a deciziilor;
 • Consolidarea sectorului de tineret în mediul rural și susținerea educatorilor, lucrătorilor de tineret, structurilor informale și formale de reprezentare a tinerilor din mediul rural sau care oferă servicii acestora;
 • Facilitarea accesului tinerilor din mediul rural la o educație de calitate și oportunități de dezvoltare personală, profesională și socială în limba maternă;
 • Dezvoltarea oportunităților culturale pentru tinerii din mediul rural și promovarea consumului cultural, diversității culturale a identității locale, regionale și europene în rândul acestora;
 • Dezvoltarea oportunităților profesionale pentru tinerii din mediul rural;

Prioritatea nr.9: FORMARE ȘI DEZVOLTARE A TINERILOR

 • Crearea unui cadru accesibil și gratuit care să asigure fluxul de informații despre domeniile de interes pentru sectorul de tineret ce poate fi folosit atât de tineri, cât și organizații de și pentru tineret, autorități naționale/ locale;
 • Dezvoltarea ofertei educaționale despre Uniunea Europeană atât în contexte formale, cât și informale încă din timpul ciclului gimnazial;
 • Dezvoltarea unui sistem performant de susținere a programelor de cercetare și a programelor de formare a viitorilor profesioniști în domeniul lucrului cu tinerii;

Prioritatea nr.10: TRANSPARENȚĂ DECIZIONALĂ CU INCLUDEREA TINERILOR PE PLAN LOCAL ȘI JUDEȚEAN

 • Creșterea gradului de accesibilitate oferit tinerilor și organizațiilor de/ pentru tineret la procesele de luare a deciziilor la nivel național și european;
 • Încurajarea tinerilor să participe în procese electorale și să se implice în viața politică;
 • Sprijinirea și încurajarea voluntariatului;
 • Creșterea calității activităților pentru tineret realizate la nivel local;
 • Definirea și sprijinirea grupurilor informale de tineri;
 • Sprijinirea constantă și substanțială a ONG-urilor de/ pentru tineret de către autoritățile centrale și locale.